Saturday, April 21, 2012

Sri Ramana Maharishi

Sri Ramakrishna Paramahamsar

Sri Ragavendarar

Mahaperiyava Standing Ashirvadam

Mahaperiyava Sitting Dyanam

Mahaperiyava Sitting Aashirvadham (Both Hands)

Mahaperiyava Onehand Ashirvadam

Mahaperiyava Kanaghabishegam

Mahaperiyava Famous Ashirvadam

M S Subbalakshmi